Košík Košík0

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.

TOMY - Společenská hra Bláznivé kuličky 2

Popis produktu

Pokračování klasické hry Bláznivé kuličky prověří koordinaci a zručnost při cestě bludištěm plným nových překvapení. Ovládejte akci pomocí jasně označených tlačítek, otáčejte, natáčejte, navádějte a spouštějte překážky různými způsoby, abyste šroubovací kouli provedli každou z nich. S tlačítky a kuličkami je potřeba zručnost a obratnost, aby se urychlil pohyb kuliček po náročné dráze. Nastavte si časovač a zjistěte, zda dokončíte dráhu rychleji, než předtím. Manipulujte se vším, co se hýbe, aby se kulička dostala až na konec. Zábavná, ale náročná hra rozvíjí zručnost a koordinaci. Přispěje k posílení vývojových a pohybových dovedností. Začíná se klikatými schůdky, pohybem každého rovnoběžného stupínku pomáháte kuličce vylézt nahoru. Stačí jeden špatný pohyb a kulička se ocitne v propasti a vrátí se na start. Další v pořadí je houpačka, která vede do bludiště ruského kola - otáčej s ní sem a tam, abys našel cestu ven a dál do vývrtky. Opatrně otáčej kolečkem, abys podráždil kuličku - je to jako chůze po laně! Následují další úkoly:  různé překážky, kličkování ve sklápěcím bludišti a závěrečný výstřel do cíle! Hrajte sami nebo se postavte rodině a přátelům! Vyhrává ten, kdo projde bludištěm nejrychleji! Vhodné pro 1+ hráče od 5 let. Nejsou potřeba baterie. Nutná lehká montáž. Hru lze připojit k původní hře Bláznivé kuličky (prodává se samostatně) a vytvořit jedno obří bludiště. Návod ke stažení zde 

Kód produktu: P353212

Dostupnost: Dostupné (odešleme do max 5 pracovních dnů)

Kategorie: Ostatní společenské hry

- + 562 Kč

Detaily produktu

PokračováníklasickéhryBláznivékuličkyprověříkoordinaciazručnostpřicestěbludištěmplnýmnovýchpřekvapení.Ovládejteakcipomocíjasněoznačenýchtlačítek,otáčejte,natáčejte,navádějteaspouštějtepřekážkyrůznýmizpůsoby,abystešroubovacíkouliprovedlikaždouznich.Stlačítkyakuličkamijepotřebazručnostaobratnost,abyseurychlilpohybkuličekponáročnédráze.Nastavtesičasovačazjistěte,zdadokončítedráhurychleji,nežpředtím.Manipulujtesevším,cosehýbe,abysekuličkadostalaažnakonec.Zábavná,alenáročnáhrarozvíjízručnostakoordinaci.Přispějekposílenívývojovýchapohybovýchdovedností.Začínáseklikatýmischůdky,pohybemkaždéhorovnoběžnéhostupínkupomáhátekuličcevyléztnahoru.Stačíjedenšpatnýpohybakuličkaseocitnevpropastiavrátísenastart.Dalšívpořadíjehoupačka,kterávededobludištěruskéhokola-otáčejsnísematam,abysnašelcestuvenadáldovývrtky.Opatrněotáčejkolečkem,abyspodráždilkuličku-jetojakochůzepolaně!Následujídalšíúkoly:  různépřekážky,kličkovánívesklápěcímbludištiazávěrečnývýstřeldocíle!Hrajtesaminebosepostavterodiněapřátelům!Vyhráváten,kdoprojdebludištěmnejrychleji!Vhodnépro1+hráčeod5let.Nejsoupotřebabaterie.Nutnálehkámontáž.Hrulzepřipojitk původníhřeBláznivékuličky (prodávásesamostatně)avytvořitjednoobříbludiště.Návodkestaženízde 
 • Materiál: Plast
 • Základní balení - kartony: 4
 • Je výrobek na baterie?: NE
 • Hloubka výrobku vč. balení: 41,90835
 • Šířka výrobku vč. balení: 34,6061375
 • Váha výrobku vč. balení: 1,1339925610088
 • Tariff Code: 95049080
 • Výška výrobku vč. balení: 29,20885
 • Základní balení - krabičky: 4
 • Výška výrobku: 29,20885
 • Jakou baterii výrobek obsahuje?: NE
 • Obsahuje výrobek magnety?: NE
 • Šířka výrobku: 34,6061375
 • Země původu: INDONESIA
 • Má výrobek CZ/SK polepky?: ANO
 • Hloubka výrobku: 41,90835
 • Věk: 5 let+
 • Ean kartonu: 55011666731092
ParametrPopis
Baterie Přiložena NE
Baterie NE
Věk 5 let+
Výška výrobku 29,20885
Šířka výrobku 34,6061375
Hloubka výrobku 41,90835
Materiál Plast
Váha 1,1339925610088

Podobné produkty

Vilac Dřevěná hra Hmatej a najdi

Skladem
845 Kč 845 Kč

Expedice příroda: 50 zvířat a rostlin potoků

Dostupné (odešleme do cca 5-8 pracovních dnů)
225 Kč

Hra Zneškodni brouka

Dostupné (odešleme do cca 5-8 pracovních dnů)
589 Kč